KONTAKT

Dom upokojencev Vrhnika
IDRIJSKA CESTA 13
SI-1360 VRHNIKA

T: +386 (0) 1 757 01 00
F: +386 (0) 1 757 01 11

E: info@du-vrhnika.si
W: www.du-vrhnika.si

KJE SMO
 

Predstavitev doma upokojencev


ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA


Izvajamo  preventivno in kurativno zdravstveno nego in oskrbo kontinuirano 24 ur na dan. Delo je prilagojeno potrebam naših stanovalcev. S stalno prisotnostjo, spremljanjem in nadzorom ter s pomočjo zdravstveno negovalnih postopkov in posegov skušamo ohraniti ali doseči čim večjo samostojnost stanovalcev v vseh življenjskih aktivnostih.

V zdravstvenem timu delujejo: diplomirane med. sestre, delovni terapevti, fizioterapevti, zdravstveni tehniki, bolničarji/negovalci in strežniki/ce.
Za zdravljenje redno skrbi  zdravnica splošne medicine, mesečno pa prihaja tudi psihiatrinja in fiziatrinja.

Skupaj skrbimo za strokovno zdravstveno oskrbo stanovalcev in iščemo poti za razumevajoče, spoštljive, strpne odnose s stanovalci, njhovimi svojci in ostalimi strokovnimi delavci.

SOCIALNA SLUŽBA

 • Prvi stik s prosilcem, svojci in priprava na sprejem v Dom upokojencev Vrhnika
Socialna delavka zbere potrebno dokumentacijo za sprejem, opravi prve razgovore s prosilci, njihovimi svojci, skrbniki ali drugimi strokovnimi institucijami. Posreduje jim informacije o bivanju v domu, seznani jih s pravili doma, z možnostmi in aktivnostmi, ki jih ponuja dom in ceno oskrbe.
 • Svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav
 • Pomoč in urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcev in njihovih svojcev
 • Pomoč pri organiziranju različnih dejavnosti
Strokovni tim na podlagi socialne anamneze ponudi stanovalcem vrsto prostočasnih aktivnosti, starostnik pa jih po svojih željah sam izbere. Te dejavnosti v veliki meri pomagajo pri osamljenosti, pri reševanju številnih težav in doprinesejo h kakovostnemu življenju v starosti.
 • Delo socialne delavke s svojci
To delo se začne že pred sprejemom v dom in ob samem sprejemu v dom. Svojce spodbujamo, da se v čim večji meri vključujejo in pomagajo stanovalcem pri opravljanju nekaterih osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, spremstvo k zdravniku ali v bolnišnico). Organiziramo sestanke za svojce novo sprejetih stanovalcev in jih povabimo v klub svojcev. Prav tako svojce preko oglasnih desk seznanjamo s prireditvami in aktivnostmi, ki se prirejajo v domu
 • Urejanje prostovoljnega dela
V naš dom prihajajo prostovoljci in prostovoljke iz našega širšega socialnega okolja (odrasli prostovoljci in prostovoljke,  gimnazijci, dijaki srednjih šol).

DELOVNA TERAPIJA


Delovna terapija je stroka, ki pokriva področje zdravstvene in socialne dejavnosti. K vsakemu posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno. Na ta način vpliva na kakovost življenja stanovalca in njegovo počutje. Pri svojem delu uporablja različne pristope, da stanovalcu omogoča izvajanje njemu pomembnih vsakodnevnih opravil kljub njegovim fizičnim ali psihičnim omejitvam. 


FIZIOTERAPIJA


Dejavnost fizioterapije v domu je usmerjena k:
 • izvajanje preventivnih programov
 • zdravljenju bolezni s pomočjo fizioterapevtskih metod in tehnik
 • izvajanje rehabilitacijskih programov
 • zdravstveno – vzgojno izobraževanje zdravstveno negovalnega osebja, podpornih služb, svojcev,..
 • povezovanje ter sodelovanje z drugimi službami v zavodu
Fizioterapevtki izvajata storitve po naročilu lečečega zdravnika in/ali specialista fiziatra, ki prihajata v dom.
Delo poteka individualno ali v skupinah v prostorih fizioterapije in na oddelku.

KUHINJA


V kuhinji so zaposleni razdeljeni po posameznih nalogah. Odgovornost, nabavo, sestavo jedilnika in haccp je odgovoren vodja kuhinje. Prevzem ter izdajo živil opravi ekonom, grobo pripravo in čiščenje opravljajo pomočnice kuharja. Kuharji pa skrbijo, da je hrana po jedilniku pripravljena kot zahteva dieta posameznega stanovalca (želodčna, sladkorna, pasirana, sonda, neslana, itd.). Nato pa spet nastopijo pomočnice in kuharji in hrano prijazno razdelijo stanovalcem v jedilnici.

VZDRŽEVALNA SLUŽBA


Če je v domu kaj za popravit, se vsi lahko obrnemo na vzdrževalno službo, ki skrbi za nemoteno delovanje naprav, napeljav, strojev, opreme, itd. Vzdrževalna služba prav tako sodeluje z zunanjimi izvajalci tehničnih del v domu in njeni okolici. Opravlja tudi nadzor nad ogrevanjem objekta ter racionalno uporabo materiala, delovnih sredstev in pripomočkov.

PRALNICA


V našem domu deluje tudi enota pralnice, kjer poteka vsakodnevno pranje perila, strojno in ročno likanje, raznašanje in razvrščanje perila, pa tudi sprotno čiščenje pralnice. V pralnici skrbijo, da je perilo naših stanovalcev, zaposlenih in ostalo perilo pravočasno oprano, zlikano, zloženo in pravilno vzdrževano. Trikrat na dan se vrši pobiranje perila po oddelkih, dvakrat na dan pa se opravi razvoz in razvrščanje perila po oddelkih. Prav tako se v pralnici vso perilo številči oz. označi, po potrebi pa se opravijo tudi manjša šiviljska popravila.