KONTAKT

Dom upokojencev Vrhnika
IDRIJSKA CESTA 13
SI-1360 VRHNIKA

T: +386 (0) 1 757 01 00
F: +386 (0) 1 757 01 11

E: info@du-vrhnika.si
W: www.du-vrhnika.si

KJE SMO

Sprejem v dom


Za sprejem v Dom lahko zaprosijo državljani RS, ki imajo prebivališče na območju RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS in so stari 65 let in več. 


POTREBNA DOKUMENTACIJA


Ob prijavi za sprejem je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od mesca dni,
 • izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe,
 • pooblastilo vlagatelja.

Dom bo vsakega vlagatelja na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. 
Pri sprejemu v Dom se upoštevajo naslednji kriteriji:
 • vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe,
 • bližina stalnega bivališča uporabnika,
 • zdravstveno stanje uporabnika,
 • socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema,
 • drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Ob sprejemu je potrebno predložiti:
 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton,
 • seznam prinesenih oblačil/pripomočkov,
 • seznam zdravil.


Ob sprejemu bo Dom s stanovalcem ali skrbnikom sklenil dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju storitev. Na podlagi meril za določanje vrste oskrbe novemu stanovalcu Komisija za sprejem, premestitev in odpust določi vrsto oskrbe.

Podrobnejše informacije o sprejemu v Dom vam posreduje socialna delavka Doma. 

Uradne ure socialne delavke za nenajavljene stranke
Uradne ure

Socialna delavka : Simona Medic in Urška Cvetković
Telefonska številka: 01/7570-112 ali 040/639-865

OBRAZCI: